^ Back to Top

พื้นที่ปัญญ์รัก

Mobile QR-Code

QR-Code dieser Seite

หนังสือผลัดใบชีวิต...โดยครูณา

กลุ่มบ้านเรียน Home School

การศึกษาบ้านเรียน เป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทย ในภาวะที่ครอบครัวไม่แน่ใจว่า โรงเรียนในระบบเป็นคำตอบหรือไม่ การศึกษาบ้านเรียนจะเป็นทางเลือกหนึ่งของครอบครัวที่จะออกมาจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง
พื้นที่นี้ของโรงเรียนพ่อแม่ลูกขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันประสบการณ์ให้ครอบครัวบ้านเรียนได้รู้จักกันและกัน อีกทั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาได้ รวมไปถึงการให้ครอบครัวบ้านเรียนด้วยกันเองได้เรียนรู้ร่วมกันสร้างความหลากหลายทางองค์ความรู้ในกลุ่มบ้านเรียนเอง
 
 ครอบครัวบ้านเรียน (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่ชื่อครอบครัว)
 กังวาลนวกุล
 การุณรอบดุล
 ทรัพย์มลชัย
 สูงกิจบูลย์
 อรรจน์สาธิต
 เงินพจน์ด้วง
 ซิ้มสมบูรณ์ผล
 มาศรังสรรค์